miércoles, 15 de junio de 2011

Resolució 90/IX del Parlament de Catalunya, de suport a l'inici d'un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial

Resolució 90/IX del Parlament de Catalunya, de suport a l'inici d'un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial


Tram. 250-00086/09

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el suport a l’inici d’un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial, que superi la dictadura de Teodoro Obiang i finalitzi la repressió i la vulneració dels drets fonamentals.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència d’evitar donar suport al règim dictatorial i corrupte del general Obiang i en dóna trasllat al Congrés dels Diputats i a altres institucions pertinents de l’Estat espanyol i de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya trasllada al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a la Unió Europea i a altres organitzacions internacionals la necessitat de dur a terme les actuacions polítiques i diplomàtiques pertinents per a l’establiment d’un estat democràtic, de dret i social a la República de Guinea Equatorial.

Resolución 90/IX del Parlamento de Cataluña, de apoyo al inicio de un proceso democrático en la República de Guinea Ecuatorial

Tram. 250-00086/09
Resolución

1. El Parlamento de Cataluña expresa el apoyo al inicio de un proceso democrático en la República de Guinea Ecuatorial, que supere la dictadura de Teodoro Obiang y finalice con la represión y la vulneración de los derechos fundamentales.

2. El Parlamento de Cataluña manifiesta la conveniencia de evitar dar apoyo al régimen dictatorial y corrupto del general Obiang y traslada la misma al Congreso de los Diputados y a otras instituciones pertinentes del Estado español y de Cataluña.

3. El Parlamento de Cataluña traslada al Gobierno de Cataluña, al Gobierno del Estado español, a la Unión Europea y a otras organizaciones internacionales la necesidad de llevar a cabo las actuaciones políticas y diplomáticas pertinentes para el establecimiento de un estado democrático, de derecho y social en la República de Guinea Ecuatorial.


La noticia ya circula. Véase:

http://joan-ferran.blogspot.com/2011/06/el-parlament-esmena-la-complicitat.html

http://www.africanews.es/parlament-catalunya-apoyo-democracia-en-guinea/